مبحث چاقی و لاغری در طب سنتی

چاقی و لاغری در طب سنتی

اگر در کتب طب سنتی بررسی کنیم همچون قانون در طب ابن سینا  ، مجربات ابن سینا  ،  ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی  ، منصوری فی الطب رازی،  اکسیر  اعظم حکیم اعظم خان و دیگر کتب...

ادامه مطلب

انواع چاقی در طب سنتی از منظر حکمای طب سنتی

انواع چاقی در طب سنتی از منظر حکمای طب سنتی

طبق نظر حکمای طب سنتی عقیده بر این بوده است که وزن طبیعی هر شخص  ، وزنی است که تمام اعضای بدن امور خود را به درستی و با قدرت انجام دهد و در صورت تغییر...

ادامه مطلب